دیدگاه

نشریه شماره ۹ مشعل آبادان با موضوع کارآموزان آبادان منتشر شد.

نشریه اینترنتی مشعل آبادان توسط پیشکسوتان پالایشگاه آبادان و محققان دانشگاهی با موضوع جامعه، تاریخ و توسعه آبادان منتشر می‌شود. این شماره به آموزشگاه کارآموزان اختصاص...

دولت‌ها چند درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای آموزش هزینه می‌کنند؟

این فهرست بودجه دولتی آموزش در کشورهای مختلف را بر حسب درصد تولید ناخالص داخلی ( ۱۹۸۹_ ۲۰۲۰) نشان می‌دهد.  2.🇨🇺کوبا~ 12.97.🇳🇦نامیبیا~ 8.48.🇳🇴نروژ~ 810.🇸🇪سوئد~ 7.711...

ما را دنبال کنید: