نویسنده - دکتر مسعود فروزنده

دکتر مسعود فروزنده اهل آبادان و از خانواده ای نفتی است، درباره چرایی پرداختن به تاریخ نفت ایران می گوید اشتیاق و انگیزه ام در پرداختن به تاریخ نفت در وهله اول به دلیل تعلق خاطرم به شهر آبادان است و در وهله دوم تاثیر عمیق نفت بر جامعه ایران است که بر خلاف منفعتش همیشه مورد غضب قرار گرفته است.

نشریه شماره ۹ مشعل آبادان با موضوع کارآموزان آبادان منتشر شد.

نشریه اینترنتی مشعل آبادان توسط پیشکسوتان پالایشگاه آبادان و محققان دانشگاهی با موضوع جامعه، تاریخ و توسعه آبادان منتشر می‌شود. این شماره به آموزشگاه کارآموزان اختصاص...

دولت‌ها چند درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای آموزش هزینه می‌کنند؟

این فهرست بودجه دولتی آموزش در کشورهای مختلف را بر حسب درصد تولید ناخالص داخلی ( ۱۹۸۹_ ۲۰۲۰) نشان می‌دهد.  2.🇨🇺کوبا~ 12.97.🇳🇦نامیبیا~ 8.48.🇳🇴نروژ~ 810.🇸🇪سوئد~ 7.711...