دسته بندی - گالری عکس و کلیپ

مجموعه کلیپ‌‌‌های تاریخ شفاهی آبادان منتشر شد اصطلا حات، فوتبال، فرهنگ اجتماعی

کلیپ هایی که درباره اصطلاحات آبادانی تهیه شده است عموما از کتاب اصطلاحات آبادانی نوشته احمد کعبی فلاحیه کلیپ‌‌‌های تاریخ فوتبال بر اساس کتاب مردان...